خصوصیات نایلونها

امروزه نایلونهای بسته بندی برای مصارف مختلف مثل فروشگاه های مواد غذایی، انواع نان ها، خشکبار، مواد غذایی آماده و نیمه آماده و … به منظور ارائه بهداشتی تر محصولات کاربرد دارند. از نایلونهای بسته بندی برای مصارف گوناگون استفاده می شود. نایلون ها می توانند بصورت رول یا پاکت و بصورت شفاف ا رنگی باشند. همچنین نایلون های بسته بندی باید دوخت مناسب و استحکام بالایی داشته باشند تا توان مقابله در برابر ضربه و کشش را داشته باشند.

برای بسته بندی محصولات مختلف از نایلونهای مختلفی استفاده می شود. بنابراین باید طوری طراحی شوند که نیاز گروه های مختلف را تامین کنند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *