نایلون بسته بندی حبوبات:

نایلونها و پلاستیکها انواع مختلفی دارند که یکی از اینها نایلون بسته بندی حبوبات است. اگر به بسته بندی حبوبات توجه کنیم می بینیم که قسمتی از بسته بندی حبوبات شفاف است. پس قسمتی از بسته بندی حبوبات شفاف تولید می شود تا مشتریان امکان مشاهده آن را داشته باشند.

نایلون حبابدار: این نایلون نوعی از محصولات بسته بندی و محافظ است. نایلون حبابدار انواع مختلفی مثل کیسه حبابدار، ورق حبابدار و رول حبابدار دارد که بدلیل داشتن حباب هایی بر سطحش قدرت ضربه گیری بالایی دارد و می تواند وسایل حساس را در برابر ضربه حفظ کند.

نایلون حبوبات