چاپ افست

بعضی از مشتریان و بصورتی میشود گفت اکثر شرکت های بزرگ در صنعت  نایلون های خاص با چاپ خاص افست(هلیو) استفاده و سفارش می دهند.

چاپ افست(هلیو) قابلیت چاپ تصویر با جزئیات می باشد. به همین خاطرچاپ با کیفیت عالی یکی از مزایای این چاپ می باشد. یکی از اشکالات این نوع چاپ هزینه فوق العاده بالای این نوع چاپ نسبت به چاپ فلکسو(کلیشه ای) می باشد.

یکی دیگر از مزایای استفاده از چاپ افست(هلیو) ترکیب رنگها با جزییات و کیفیت چاپ محصول نهایی می باشد.